Kinderfysiotherapie

Wat is Kinderfysiotherapie?


Kinderen leren door te spelen, hierdoor ontwikkelt hun vermogen om te bewegen. Dit noemen we de motorische ontwikkeling. Vaak gaat dit vanzelf, maar bij sommige kinderen duurt dit langer of gaat dit minder goed. Deze kinderen hebben vaak extra tijd en aandacht nodig om beter te leren bewegen. Zij kunnen hierdoor achterlopen in ontwikkeling op kinderen van hun leeftijd. Dit noemen we een motorische ontwikkelingsachterstand. Denk hierbij aan problemen met het gooien en/of vangen van een bal, schrijven, lopen, rennen of hinkelen.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand of andere klachten tijdens de groei van een kind. De behandeling zal altijd starten met een kennismaking met ouder(s) en kind, daarna zal in overleg met ouders een behandelplan worden opgesteld. In sommige gevallen kan de behandeling ook plaatsvinden op school. Om ervoor te zorgen dat uw kind de juiste begeleiding krijgt, vinden er regelmatig overleggen plaats met de GGD, leerkrachten en artsen.

Kinderfysiotherapie is er voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Hieronder vindt u meer informatie de verschillende leeftijdsgroepen:

Baby's (0-2 jaar)

 • Baby’s (0-2 jaar)
  In de behandeling van baby’s wordt er vooral veel aandacht besteed aan adviezen aan de ouders. Veel voorkomende problemen bij baby’s zijn:

  • voorkeurshouding en/of afplatting van de schedel
  • onrust en/of overmatig huilen
  • slapte of overstrekken
  • moeite met buikligging
  • vertraagde motorische ontwikkeling

Peuters en kleuters (2-6 jaar)

 • Peuters en kleuters (2- 6 jaar)
  Peuters en kleuters gaan zich steeds meer ontwikkelen. Ze leren nieuwe vaardigheden als rennen, springen, gooien en vangen, klimmen, fietsen, maar ook fijn motorische vaardigheden zoals kleuren en puzzelen. Veel voorkomende problemen bij peuters en kleuters zijn:

  • Kinderen die “anders” lopen
  • Vaak vallen
  • Niet mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes tijdens buiten spelen of de gym.
  • Bang zijn om te springen of te klimmen.

Basisschool kinderen (4-12 jaar)

 • Basisschool kinderen (4 – 12 jaar)
  Tijdens deze periode blijven kinderen groeien en hun motoriek ontwikkelen. Als een kind achterloopt in zijn ontwikkeling kunnen zij hierdoor moeite hebben in de klas, tijdens gymles of tijdens het buitenspelen. Soms worden zij buiten gesloten of altijd als laatste gekozen in een team. Dit kan gevolgen hebben voor het zelfvertrouwen van kinderen en het maken van vrienden op school en daarbuiten. Door samen met een kinderfysiotherapeut extra te oefenen leert uw kind beter te bewegen. Veel voorkomende problemen bij basisschool kinderen zijn:

  • Schrijfproblemen
  • Moeite met evenwicht, zoals stilstaan, hinkelen of springen
  • Moeite met balvaardigheid, gooien, vangen of stuiteren
  • Sportblessures
  • Groeipijn of houdingsproblemen

Tieners

 • Tieners (12-18 jaar)
  In deze periode hebben kinderen soms last van de groei. Hun lichaam veranderd van kind naar jong volwassenen. Hierdoor kunnen kinderen last krijgen van rugklachten of knieklachten. Maar ook tijdens het sporten ontstaan er sneller overbelastingsklachten. Advies over rust en activiteit, maar ook specifieke training, kan deze klachten verminderen.

Vragen?
Heeft uw na het lezen van deze tekst nog vragen over de kinderfysiotherapie? Neem dan contact op met de praktijk en vraag naar Jelle Vogels (Kinderfysiotherapeut) of mail naar jvogels@fysiocouperus.nl